Bơ Thực Vật Dahlia 5kg

Bơ lạt dùng làm bánh, đóng gói lớn tiện dụng và tiết kiệm.

Bơ Thực Vật Dahlia 5kg

Quy cách: 1 thùng 5kg

Bảo quản nhiệt độ lạnh